Thông Tin

Địa điểm : Lô E1 Khu công nghệ cao Q9, TP.HCM
Hạng mục : Ép cọc đại trà.
Chủ đầu tư : Công ty CP XD Số 5