Thông Tin

Địa điểm : Huyện Lai Vung, T.Đồng Tháp
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc BTCT
Chủ đầu tư : Công ty CP Thép Phú Mỹ Việt