Thông Tin

Địa điểm : Khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM
Hạng mục : Thi công ép cọc Bê tông ly tâm (Cọc ống Bê tông cốt thép)
Chủ đầu tư : Công ty TNHH SX XD TM VT Thuần Tuế