Thông Tin

Địa điểm : Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Hạng mục : Thi công ép cọc đại trà D300A
Chủ đầu tư/Nhà thầu chính : Thi công ép cọc đại trà D300A