Thông Tin

Địa điểm : Khu Công Nghệ Cao Quận 9, TP HCM
Hạng mục : Khu Công Nghệ Cao Quận 9, TP HCM
Chủ đầu tư / Nhà thầu chính : Công ty CP Kỹ Thuật Nền Móng Và Công Trình Fecon