Thông Tin

Địa điểm : Lô 15-3a, 15-3b, Khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM
Hạng mục : Ép cọc thử, thử tĩnh và ép cọc D300
Chủ đầu tư : Công ty TNHH XD & TM An Tâm