Thông Tin

Địa điểm : Huyện Pakse, T.Chanpasak, CHDCND Lào
Hạng mục : Ép cọc bê tông cốt thép xưởng nhà chính
Chủ đầu tư : Công ty CP KT XD Anh Pha (Cotec Anpha)