Thông Tin

Địa điểm : Xa lộ Hà Nội, Q9, Q.Thủ Đức, TP HCM
Hạng mục : Ép, thử tải tĩnh và ép cọc đại trà
Chủ đầu tư : Công ty CTGT 473