Thông Tin

Địa điểm : Thị xã Sông Cầu – Tỉnh Phú Yên
Hạng mục : Khoan cọc nhồi, sản xuất và ép cọc BTCT 35x35cm, đóng cọc cát D40cm
Chủ đầu tư : Công ty CP Sông Bung