Thông Tin

Địa điểm : Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Hạng mục : Thi công đóng cọc
Chủ đầu tư : Công ty CP ĐT XD Hà Nội số 44