Thông Tin

Địa điểm : Cầu Băng Ky, Đường Nơ Trang long, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Hạng mục : Ép cọc BTCT 350x350mm
Chủ đầu tư : Khu quản lý giao thông đô thị số 1.