Thông Tin

Địa điểm : Khu đô thị mới Thủ Thiêm – TP.HCM
Hạng mục : Thi công ép cọc thử và ép cọc đại trà
Chủ đầu tư : Công ty CP XD Thái Hải