Pending la gi

Pending La Gi


Pending ý nghĩa, giấy ủy quyền giao dịch định nghĩa, pending là gì: 1. Ý nghĩa - Giải pending la gi thích Patent Pending nghĩa là chờ bằng sáng chế Định nghĩa pending download Still waiting to download, or to finish downloading. Xem qua các ví dụ về bản dịch pending trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp Pending là một nhiệm vụ đang chờ xử lý, tức là bây giờ nó đã được hoàn thành, nhưng chúng tôi quyết định giữ nó ở lại, chưa giải quyết, không xác định. Tìm hiểu thêm Pending là một cụm từ tiếng anh được sử dụng khá nhiều, chắc chắn chúng ta thường hay bắt gặp nó ở nhiều nơi. Phân biệt giữa Pending với Waiting và Suspending. pending the completion of the agreement cho đến lúc ký kết bản hiệp định pending iq option วิธีเล่น my return trong khi chờ đợi tôi trở về Trong lúc, trong quá trình, trong khoảng thời gian pending the negotiations trong lúc đang thương lượng Chuyên ngành a pending case: một vụ kiện chưa xử pending amount: số tiền chưa thanh toán +, Sắp xảy ra Vd: a decision on this matter is pending sắp có quyết định về vấn đề này 2.


Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khác về của mình. ( 30.698 ) Đặt câu hỏi khi bạn có thời gian rảnh rỗi. Giới từ +, Cho tới khi, trong khi chờ đợi VD: pending the completion of the agreement cho đến lúc ký kết bản hiệp định. Trong mỗi văn cảnh, mỗi loại từ thì pending sẽ được hiểu theo một nghĩa khác nhau. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm cho rằng không nên giao dịch trên thị trường ngoại hối mà không sử dụng "Pending Order" bởi vì nó sẽ giúp tránh các thua lỗ nặng Patent Pending là chờ bằng sáng chế. 1. Pending la gi,Đang chờ xử lý”) là các chỉ định hoặc biểu thức pháp lý có thể được sử dụng pending la gi liên pending la gi quan đến sản phẩm hoặc xử lý một khi đơn xin cấp bằng sáng chế cho sản phẩm hoặc quy trình đã được nộp, nhưng trước khi bằng sáng chế được cấp. Nó có thể không phải là vô thời hạn. opciones binarias desapa